Adab dan Fadhillah Membaca Al-Qur’an

Membaca Al-Qur’an adalah suatu ibadah yang sangat besar pahalanya, Rasulullah bersabda, “Barangsiapa membaca satu huruf dari Al-Qur’an, maka ia akan mendapatkan satu kebajikan, dan kebajikan itu akan dilipatgandakan sepuluh kali. Aku akan mengatakan Alif Laam Miim adalah satu huruf, melainkan Alif adalah satu huruf Laam satu huruf, dam Miim satu huruf. “(HR. at Turmudzi).

Dalam hadis lain beliau bersabda, “Tidaklah suatu kaun berkumpul di dalam satu sekian bganyak rumah Allah sambil membaca Al-Qur’an dan mempelajarinya, kecuali mereka akan diliputi oleh rahmat dan ketenangan hati, para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut nama mereka kepada makhluk-makhluk uyang ada disisi-Nya (HR. Muslim).

Cetakyasinmakassar.id